Stichting Vracht­zeilvaart een feit

Amsterdam, 12 oktober '12 - Afgelopen vrijdag is de Stichting Bevordering Educatie Vracht­zeil­vaart opgericht.

Afgelopen vrijdag is de oprichtings­acte ondertekend door dhr. A.H. Krom, welbekend binnen de wereld van traditioneel varende schippers. In het dagelijks gebruik is de naam van de stichting ingekort tot Stichting Vrachtzeilvaart.

De stichting stelt zich ten doel de traditionele vrachtzeilvaart te behouden en de kennis daarover te verbreden. Daarnaast wil ze jonge mensen de mogelijkheid bieden zich te bekwamen in alle facetten die deze vorm van zeilvaart in zich heeft. Buiten zeil- en vaartechniek komen ook onderhoud, restauratie en conservering van oude vracht­zeil­schepen aan bod.

Doel Vrachtzeilvaart

Stichting Vrachtzeilvaart stelt zich ten doel op basis van educatieve projecten, het:

  • - opleiden van bemanningsleden en ambachtslieden;
  • - behouden en restaureren van een klipperaak genaamd Maria, ligplaats Amsterdam;
  • - beheren, gebruiken en varen met behulp van de opgeleide ambachts­lieden en bemanningsleden;
  • - overdragen van kennis en vaardig­heden met betrekking tot de vrachtzeilvaart middels lezingen, activiteiten en evenementen;
  • - verwerven van donateurs ten bate van het uitvoeren van educatieve projecten.

Activiteiten Vrachtzeilvaart

Stichting Vrachtzeilvaart wil dit doel bereiken door onder meer:

  • - een plan van behoud en restauratie voor de genoemde klipperaak op te stellen en uit te voeren;
  • - bijeenkomsten, lessen en educatieve projecten te organiseren of geven terzake het behoud van oude technieken over de zeilende vrachtvaart;
  • - bijeenkomsten, lessen en educa­tieve projecten te organiseren of geven om kennis over de zeilende vrachtvaart te kunnen overdragen;
  • - fondsen te werven;

Contact

Voor informatie over Stichting Vrachtzeilvaart, of een gratis vrij­blij­vend gesprek: bel 06 - 19069919 of stuur een email.

Blog

Over Stichting Vrachtzeilvaart, contact, strontrace en andere activiteiten w.o. boekpublicatie.

Lees verder

Webdesign CASwART